Kompleksowo realizujemy usługi z zakresu planowania, organizacji i realizacji badań obserwacyjnych, klinicznych, epidemiologicznych i edukacyjnych.

Nasze doświadczenie to niemal 10 lat pracy z firmami farmaceutycznymi, medycznymi i biotechnologicznymi.

Badania
NeoVinci

BADANIA OBSERWACYJNE

Realizacją badań obserwacyjnych zajmujemy się już od ponad 10 lat. W ocenie efektywności leczenia złotym standardem w medycynie są badania kliniczne, jednak w wielu przypadkach to właśnie badania obserwacyjne są lepszym wyborem badawczym, ze wzglądu na dużą elastyczność w podejściu metodologicznym oraz na brak interwencji.

W epidemiologii i statystyce badanie obserwacyjne pozwala wyciągać wnioski dotyczące możliwego efektu leczenia uczestników jeśli badacz nie ma wpływu na przydział uczestników do grupy leczenia i do grupy kontrolnej.

Pacjenci uczestniczący w nieinterwencyjnym badaniu obserwacyjnym nie są poddawani żadnym dodatkowym procedurom diagnostycznym ani monitorującym, a do analizy zebranych danych stosuje się metody zaczerpnięte z epidemiologii.

Badania

Rozróżniamy dwa rodzaje badań obserwacyjnych: retrospektywne i prospektywne. W zależności od metodologii badawczej możemy podzielić badania obserwacyjne na:

Badania kohortowe
Badania przekrojowe
Badania kliniczno-kontrolne
NeoVinci

ZAKRES WSPARCIA JAKIE ŚWIADCZYMY W RAMACH USŁUGI BADAŃ OBSERWACYJNYCH

Projektowanie badania
Projektowanie badania
Nadzór eksperta z danej dziedziny
Nadzór eksperta z danej dziedziny
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalnej oraz projektowej
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji formalnej oraz projektowej
Opracowanie eCRF lub książeczek CRF
Opracowanie eCRF lub książeczek CRF
Wdrożenie badania u klienta wraz z pełnym szkoleniem
Wdrożenie badania u klienta wraz z pełnym szkoleniem
Pełna obsługa project managera w trakcie trwania badania
Pełna obsługa project managera w trakcie trwania badania
Wykonanie końcowej analizy statystycznej lub publikacji
Wykonanie końcowej analizy statystycznej lub publikacji
NeoVinci

BADANIA EDUKACYJNE

Projekty mające na celu podniesienie kompetencji kadry medycznej poprzez systematyczny i metodologiczny udział w programie badawczym. Badania mają charakter epidemiologiczno-statystyczny i towarzyszy im kompleksowy proces kształcenia w trakcie jego trwania.

Badania
NeoVinci

ZAKRES WSPARCIA JAKIE ŚWIADCZYMY W RAMACH USŁUGI BADAŃ EDUKACYJNYCH

Opracowanie metodologii badawczej
Opracowanie metodologii badawczej
Opracowanie procesu kształcenia
Opracowanie procesu kształcenia
Opracowanie kwestionariuszy badawczo-edukacyjnych w formie elektronicznej lub drukowanej
Opracowanie kwestionariuszy badawczo-edukacyjnych w formie elektronicznej lub drukowanej
Wdrożenie badania u klienta wraz z pełnym szkoleniem
Wdrożenie badania u klienta wraz z pełnym szkoleniem
Pełna obsługa project managera w trakcie trwania badania
Pełna obsługa project managera w trakcie trwania badania
Wykonanie końcowej analizy statystycznej lub publikacji
Wykonanie końcowej analizy statystycznej lub publikacji
NeoVinci

BADANIA KLINICZNE

Projekty badawcze o najwyższym poziomie zaawansowania, które realizujemy w Neo-Vinci to badania kliniczne. Są to projekty, gdzie wiedza o przyszłym leku zdobywana jest w skomplikowanym i ściśle kontrolowanym procesie. Głównym celem badania klinicznego nowego leku jest ocena jego skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w praktyce medycznej.

Badanie kliniczne mają na celu umożliwienie dopuszczenia do sprzedaży nowego leku, lub modyfikacji dotychczasowych wskazań. W badaniach klinicznych często również bada się nowe metody diagnostyczne, nowe drogi podawania leków w już stosowanym postępowaniu leczniczym, czy też można porównać nowe schematy terapeutyczne z już stosowanymi wcześniej.

Badania

W badaniach klinicznych najważniejsze jest bezpieczeństwo pacjenta i zabezpieczenie jego praw, dlatego wszelkie badania muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi.

Badania

Udział Neo-Vinci w procesie obsługi badania klinicznego skupia się na kompleksowym koordynowaniu całego procesu poprzez dostarczanie rozwiązań technologicznych oraz merytorycznych, w szczególności na:

  • Współpracy z ekspertami zewnętrznymi oraz liderami opinii
  • Przygotowanie i/lub konsultacja dokumentacji badania (np. protokół badania, streszczenie protokołu, kwestionariusz obserwacji, informacja dla pacjenta, formularz świadomej zgody, plan komunikacji, plan monitorowania badania)
  • Wykonaniu/dopasowaniu eCRF
  • Wykonaniu systemu do randomizacji
  • Ścisłej współpracy z CRO oraz ośrodkami rekrutującymi
  • Wykonanie końcowej analizy statystycznej lub publikacji
Neo CRF
eQuest

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMISKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadaj pytanie i dowiedz się jak nasze usługi mogą wspomóc Twój biznes!

ODWIEDŹ NAS
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa