NeoVinci

POLITYKA PRYWATNOŚCI NEO-VINCI SP. Z O.O.

Dane osobowe zbierane są przez Neo-Vinci Sp. z o.o., ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa jako administratora danych.

Neo-Vinci spełnia obowiązki dotyczące prywatności i przestrzega wszystkich przepisów i regulacji w zakresie, w jakim obowiązują one w jurysdykcjach, w których Neo-Vinci prowadzi działalność. Podsumowanie kluczowych elementów polityki prywatności Neo-Vinci przedstawiono poniżej.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia przyczynę przetwarzania, sposób, w jaki zbieramy, przetwarzamy i zapewniamy ochronę wszystkich dostarczonych danych osobowych, sposób wykorzystania tych informacji oraz prawa, które można egzekwować w odniesieniu do swoich danych.

Polityka prywatności Neo-Vinci

Neo-Vinci jest mocno zaangażowana w ochronę prywatności usługobiorców i osób kontaktujących się z nią.

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia:

 • kiedy obowiązuje ta polityka prywatności,
 • jakie informacje gromadzimy i dlaczego je zbieramy,
 • korzystanie z plików cookie w celu zbierania informacji i kontrolowania lub usuwania plików cookie,
 • w jaki sposób możemy ujawniać te informacje,
 • w jaki sposób użytkownik może uzyskać dostęp do informacji i zaktualizować dane, jakie Neo-Vinci o nim posiada,
 • jak chronimy dane użytkownika.

1. Kiedy obowiązuje ta polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy danych osobowych zebranych przez Neo-Vinci, w tym osób kontaktujących się z Neo-Vinci za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej neovinci.pl.

Dane kontaktowe administratora: Neo-Vinci Sp. z o.o. ul. Puławska 14, 02-512 Warszawa, admin@neo-vinci.pl

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2. Jakie informacje osobowe gromadzimy i dlaczego je zbieramy

Zbieramy dane osobowe, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, numer telefonu i inne. Zbieramy informacje o użytkowniku, ponieważ:

 • użytkownik dostarczył je nam – na przykład, gdy użytkownik kontaktuje się ze Neo-Vinci, aby zadać pytanie lub zgłosić uwagi lub udziela się na forum społeczności,
 • potrzebujemy ich, aby dostarczyć produktu lub usługę zamawianą przez użytkownika – na przykład, gdy użytkownik otrzymuje od Neo-Vinci usługi wsparcia, dostęp do platform edukacyjnych lub bierze udział w organizowanym przez Neo-Vinci badaniu epidemiologicznym
 • chcemy ulepszać nasze usługi – na przykład poprzez zbieranie i analizowane danych statystycznych i badawczych oraz stosowanie plików cookie,
 • użytkownik rejestruje się, aby wziąć udział w wydarzeniu Neo-Vinci,
 • do celów bezpośrednio związanych z powyższym.

Przetwarzanie danych osobowych osoby kontaktującej się z Neo-Vinci jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a na późniejszym etapie może być niezbędne do wykonania umowy, jak również do podjęcia działań na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy.

3. Jak zbieramy informacje

Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy dwa rodzaje danych lub informacji:

(a) Informacje przekazywane konkretnie przez użytkownika

W niektórych przypadkach użytkownik musi podać dane osobowe, jeśli chce otrzymać określoną usługę lub wziąć udział w danej czynności.

Może on podać niektóre dane osobowe, które nie są wymagane, ale są bezpośrednio związane z naszymi funkcjami i działaniami. Tego rodzaju informacje zazwyczaj umożliwiają nam ulepszanie lub poszerzanie oferowanych usług. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać tych opcjonalnych informacji, nadal będziemy mogli zaoferować mu daną usługę, chociaż może być mniej opcji, niż gdyby użytkownik dostarczył dane opcjonalne.

Jeśli użytkownik przekaże nam niezamówione informacje, których nie wymagamy lub które nie są bezpośrednio związane z naszymi zadaniami lub działalnością, możemy być zobowiązani do ich zniszczenia lub usunięcia, o ile jest to zgodne z prawem i zasadne.

W niektórych przypadkach poprosimy użytkownika o potwierdzenie, że zgadza się na określone działanie, takie jak wyraźne wyrażenie zgody na otrzymywanie naszego newslettera lub innych informacji marketingowych. Zawsze można zrezygnować z otrzymywania wiadomość e-mail od Neo-Vinci, klikając link anulowania subskrypcji na końcu e-maila.

(b) Automatyczne zbieranie

Możemy użyć funkcji przeglądarki zwanej plikiem cookie, aby przypisać komputerowi „identyfikator użytkownika”. Pliki cookie nie zawierają informacji, dzięki którym można zidentyfikować użytkownika – identyfikują jednie komputer użytkownika na naszych serwerach.

Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową w celu umożliwienia określonej funkcjonalności, zapamiętania preferencji naszych użytkowników i monitorowania sposobu korzystania z witryny. Pomagają nam zwiększyć użyteczność strony internetowej i spersonalizować naszą zawartość, aby lepiej odpowiadała potrzebom użytkownika.

Zazwyczaj pliki cookie wygasają po zakończeniu każdej sesji w przeglądarce. Użytkownik może jednak ograniczyć lub zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Proszę zapoznać się z punktem „Pomoc” przeglądarki lub odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić w wielu różnych przeglądarkach. Należy zwrócić uwagę, że jeśli użytkownik wyłączy wszystkie pliki cookie, doświadczenia użytkownika mogą ulec pogorszeniu.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania pozostałych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak również do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w celu marketingu bezpośredniego, odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania. Jeżeli wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

5. Jak długo przechowujemy informacje użytkownika?

Zachowamy dane użytkownika tak długo, jak to konieczne do zastosowań określonych w niniejszej polityce. Jeśli użytkownik poprosi nas o usunięcie danych przed tym czasem, możemy nie być w stanie tego zrobić z powodu ograniczeń technicznych, prawnych, regulacyjnych i umownych. Na przykład, jeśli użytkownik nie chce otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego, będziemy musieli zachować imię i nazwisko oraz dane teleadresowe użytkownika do celów utajnienia.

Jeśli użytkownik poprosi o zamknięcie swojego konta, zrobimy to tak szybko, jak to możliwe, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących warunków związanych z kontem. Dane osobowe z zamkniętych kont są zachowywane w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, zapobieżenia oszustwom, pobrania należnych opłat lub rozstrzygnięcia sporów.

Jeśli wycofamy produkt lub usługę, np. portal edukacyjny, możemy albo zarchiwizować, albo usunąć informacje, które użytkownik do niego wniósł.

6. Kto ma dostęp do informacji użytkownika

Możemy przekazać dane użytkownika dostawcom/partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy do świadczenia usług związanych z wykorzystywaniem danych w naszym imieniu, na przykład w przypadku usług dostawczych lub agencji badań rynkowych. Możemy również wykorzystywać dostawców do zbierania informacji w naszym imieniu, ale korzystanie z tych informacji będzie nadal podlegać tej polityce.

Jeśli dostarczymy użytkownikowi usługę zależną od wieku lub miejsca zamieszkania i mamy obowiązek zweryfikować te informacje, możemy przekazać dane użytkownika stronie trzeciej, aby przeprowadziła dla nas weryfikację.

Ujawnimy dane użytkownika firmom zewnętrznym do ich celów, w tym marketing, wyłącznie gdy otrzymamy zgodę użytkownika.

Neo-Vinci Sp. z o.o. na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

7. Pliki cookie używane na tej stronie

Google Analytics™

Używamy Google AnalyticsTM do mierzenia, które strony w naszej witrynie wzbudzają największe zainteresowanie i do tworzenia naszej strategii treści, abyśmy mogli zapewnić treści możliwie najlepszej jakości.

8. Ujawnianie informacji

Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom, organizacjom i osobom prywatnym, o ile nie zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • za zgodą użytkownika – udostępnimy dane osobowe, gdy otrzymamy na to zgodę użytkownika,
 • dostawcy zewnętrzni, którzy świadczą nam usługi, jak określono powyżej w punkcie 6,
 • z powodów prawnych lub
 • jeśli sprzedamy część lub całość naszej firmy, informacje o klientach mogą być jednym z przekazanych aktywów biznesowych. W takim przypadku informacje mogą zostać ujawnione naszym następcom, aby mogli je wykorzystać do celów określonych w niniejszych zasadach.

9. Dostęp i kontrola użytkownika

Dostęp

Użytkownik może poprosić o kopię swoich danych osobowych od Neo-Vinci, która może posiadać jego dane (bezpłatnie, oprócz wyjątkowych okoliczności). Użytkownik może również poprosić Neo-Vinci o poprawienie wszelkich nieścisłości w jego danych osobowych (bezpłatnie).

Można złożyć taki wniosek, wysyłając wiadomość e-mail na adres admin@neo-vinci.pl lub do swojego opiekuna biznesowego.

Aktualizowanie informacji użytkownika

Prosimy aktualizować swoje dane osobowe lub poinformować nas o zmianach lub nieścisłościach. Można zaktualizować swoje dane, na przykład adres e-mail, przez “Moje konto” lub podobną zakładkę, jeśli jest się subskrybentem. Można również wysłać e-mail do naszego zespołu na adres admin@neo-vinci.pl

Kontrolowanie marketingu bezpośredniego

Użytkownik może zmienić zdanie na temat otrzymywania od nas marketingu bezpośredniego, kontaktując się z nami na poniższe dane lub postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomości.

Kontrolowanie innych wiadomości

Użytkownik może kontrolować komunikację, taką jak biuletyny i inne informacje o wybranych usługach, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomości. Użytkownik nadal może otrzymywać inne wiadomości, które są istotne dla wybranych przez niego usług, ale nie odnoszą się do tego konkretnego rodzaju wiadomości. W takim przypadku użytkownik będzie mógł zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w ten sam sposób.

10. Ochrona informacji użytkownika

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, które użytkownik nam przekazuje. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności w celu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem i utratą oraz przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych stron trzecich. Mimo że takie linki są udostępniane dla wygody użytkownika, należy pamiętać, że praktyki związane z obsługą informacji w połączonych witrynach internetowych mogą nie być takie same jak nasze.

11. Zmiany Polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy przeglądać i aktualizować niniejszą politykę prywatności. Wszystkie posiadane przez nas informacje będą podlegały najnowszej zaktualizowanej polityce.

12. Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie lub w związku z usługami dostępnymi za jego pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem admin@neo-vinci.pl

13. Dane do kontaktu

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z naszą polityką prywatności, prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres admin@neo-vinci.pl

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMISKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadaj pytanie i dowiedz się jak nasze usługi mogą wspomóc Twój biznes!

ODWIEDŹ NAS
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa