NeoVinci

PROWADŹ BADANIA ONLINE I ZWIĘKSZAJ ICH EFEKTYWNOŚĆ

System Neo CRF to rozwiązanie które zaprojektowaliśmy w wyniku potrzeby usprawniania, zwiększania zasięgu i efektywności prowadzonych przez firmy farmaceutyczne badań klinicznych i obserwacyjnych.

Dzięki przeniesieniu całego procesu badania, od jego projektowania po rozliczenie i przygotowanie raportu końcowego do aplikacji mobilnej koszty i efektywność prowadzonych badań mogą być stale monitorowane i optymalizowane.

Neo CRF jest rezultatem doświadczeń wyciągniętych z dziesiątek badań w których braliśmy udział na przestrzeni niemal 10 lat. System zaprojektowany jest wielopłaszczyznowo umożliwiając cztery różne poziomy dostępu: dla badacza, reprezentanta medycznego, osoby merytorycznie nadzorującej badanie oraz support techniczny.

Neo CRF
NeoVinci

KLUCZOWE WARTOŚCI NEO CRF

Neo CRF

Dzięki kompleksowości rozwiązania całkowicie eliminuje potrzebę korzystania z tradycyjnych, papierowych kwestionariuszy badawczych. W rezultacie, skala i zasięg badania są niemal nieograniczone.

Dodatkowo, dzięki pełnej digitalizacji procesu, istnieje możliwość monitorowania przebiegu na każdym z jego etapów.

NeoVinci

INNE ZALETY NEO CRF

 • Kompleksowe zarządzanie całym projektem badawczym z poziomu aplikacji
 • Natychmiastowe pozyskiwanie i analiza wyników badania
 • Precyzyjna analiza danych na każdym etapie trwania projektu
 • Wzrost efektywności prowadzonych badań dzięki optymalizacji
 • Precyzyjna skalowalność i prognozowanie
 • Łatwa administracja i rozliczenie badania
 • Profesjonalne i bezpieczne zarządzanie gromadzonymi danymi
NeoVinci

OBSZARY ZASTOSOWANIA

Neo CRF
NeoVinci

PRZYKŁADOWE ETAPY BADANIA
Z WYKORZYSTANIEM NEO CRF

Implementacja
 • Konwersja kwestionariusza badawczego do aplikacji
 • Opracowanie ścieżek wyboru
 • Określenie sposobu wprowadzania danych
 • Określenie jakościowego sposobu weryfukacji wprowadzanych danych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMISKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadaj pytanie i dowiedz się jak nasze usługi mogą wspomóc Twój biznes!

ODWIEDŹ NAS
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa