NeoVinci

ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY KADRY MEDYCZNEJ

Edukacja Kadry Online

W dobie przepracowania kadry medycznej i jej ograniczonego czasu na doskonalenie zawodowe, oferowane rozwiązania muszą wyróżniać się skutecznością.

Dzięki połączeniu wieloletniego doświadczenia w branży farmaceutycznej oraz know-how technologicznemu oferujemy medyczne platformy edukacyjne wyróżniające się efektywnością. Ich wkład merytoryczny tworzymy wspólnie z niepodważalnymi autorytetami świata nauki.

W rezultacie cieszą się one uznaniem i stanowią bezcenne źródło najświeższej wiedzy dla lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek czy położnych.

Poznaj listę autorytetów naukowych, z którymi współpracujemy

Nawet najwyższej próby materiał merytoryczny bez odpowiedniego sposobu jego prezentacji nie byłby skuteczny. Dokładamy wszelkich starań, aby tworzone przez nas Medyczne Platformy Edukacyjne wyróżniały się różnorodnością i jakością przekazywanych treści edukacyjnych. W tym celu śledzimy światowe badania i trendy rynkowe a przede wszystkim wsłuchujemy się w uwagi i wskazówki użytkowników Platform.

NeoVinci

POZNAJ NASZE MEDYCZNE PLATFORMY EDUKACYJNE

NeoVinci

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z MISJI

Wiedza medyczna należy do najszybciej rozwijających się a publikacje naukowe, do niedawna przełomowe i odkrywcze, dziś dezaktualizują się i ustępują miejsca kolejnym.

Zapewnienie lekarzom, farmaceutom i przedstawicielom innych zawodów biomedycznych dostępu do wiarygodnej i najnowszej wiedzy wpisuje się w naszą misję poprawy jakości życia poprzez podnoszenie kompetencji kadry medycznej.

Edukacja Kadry Online
NeoVinci

TŁO SYTUACJI
KSZTAŁCENIE KADRY MEDYCZNEJ W POLSCE

Edukacja Kadry Online

Faktem jest, iż krajowy system opieki zdrowotnej od lat boryka się z niedoborem kadry medycznej w szczególności lekarzy, niemal każdej specjalizacji.

Pacjenci odczuwają to wydłużającymi się kolejkami do lekarzy specjalistów, którzy chcąc realizować swoją misję skazani są na regularną pracę w wymiarze godzinowym przekraczającym ich fizyczne możliwości.

W tym samym czasie kadra medyczna i farmaceuci nie tylko powinni śledzić najnowsze doniesienia i badania naukowe ale są do tego bardzo wyraźnie zobowiązani ustawą określającą precyzyjnie wymogi i warunki związane z ich doskonaleniem zawodowym.

NeoVinci

DOSKONALENIE ZAWODOWE LEKARZY I FARMACEUTÓW A PRAWO MEDYCZNE

Wszyscy lekarze i dentyści posiadający Prawo Wykonywania Zawodu objęci są obowiązkiem doskonalenia zawodowego. Potwierdzeniem jego wypełniania są punkty edukacyjne.

Lekarz musi zgromadzić ich minimum 200 w ciągu 48 miesięcy. Szczegóły dotyczące tego obowiązku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Farmaceuci także stanowią grupę zawodową, która musi nieustannie podnosić swoje kwalifikacje. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 roku – Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z nią, farmaceuci zatrudnieni w placówkach aptecznych i hurtowniach farmaceutycznych zobowiązani są dokształcać się i rozwijać.

Realizacja tego obowiązku może odbywać się poprzez dział w szkoleniach, konferencjach i innych formach edukacji, pozwalających na aktualizację wiedzy z zakresu nowych osiągnięć farmacji.

Potwierdzeniem aktywnego uczestnictwa w wymienionych formach aktywności są twarde punkty edukacyjne. Punkty te są niezbędne do wypełnienia obowiązku edukacyjnego. W ciągu trwającego 5 lat okresu rozliczeniowego, każdy farmaceuta musi zdobyć ich minimum 100.

Potwierdzenie uzyskania twardych punktów edukacyjnych mają możliwość wyłącznie jednostki, które posiadają akredytację Ministra Zdrowia.

Edukacja Kadry OnlineEdukacja Kadry Online
NeoVinci

NAJPOPULARNIEJSZE FORMY EDUKACJI WEDŁUG UŻYTKOWNIKÓW MEDYCZNYCH PLATFORM EDUKACYJNYCH NEO VINCI

Wykłady wideo
Wykłady wideo
Webinary online
Webinary online
Wideo-debata
Wideo-debata
Case study
Case study
Prezentacje multimedialne
Prezentacje multimedialne
Treści czytane
Treści czytane
NeoVinci

ZAANGAŻOWANIE I EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki takiemu podejściu, wspólnie z naszymi klientami cieszymy się z niezwykłego zaangażowania i efektywności tworzonych rozwiązań edukacyjnych realizując zarówno cele biznesowe naszych klientów jakimi są budowanie świadomości marki i produktu wśród grupy docelowej jak również cele edukacyjne użytkowników Platform.

NeoVinci

MEDYCZNE PLATFORMY EDUKACYJNE NEO VINCI W LICZBACH

6 MINUT

średni czas trwania sesji

4tyś.

rozwiązanych egzaminów na punkty edukacyjne

17tyś.

punktów edukacyjnych przyznanych lekarzom i farmaceutom

80%

pokrycia grupy młodych psychiatrów

30

autorytetów świata nauki zangażowanych w nasze projekty edukacyjne

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMISKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zadaj pytanie i dowiedz się jak nasze usługi mogą wspomóc Twój biznes!

ODWIEDŹ NAS
ul. Puławska 14
02-512 Warszawa